United Media - www.virtualnabiblioteka.com

 
Доколкото книгата в зародиша си носи идеята за медия, способна да преодолява пространството и времето, като в същото време съхранява енергията в комуникационната система, то обективно се изобретяват и съществуват не “нови книги”, а нови форми на идеята за книгата като оптимална среда за изразяване, записване, съхраняване, разпределение, търсене и възприемане на символна информация от страна на всеки, който притежава ключа към съответната кодова система, т.е. който умее да чете.
Не плачи, когато всичко свърши, усмихни се, че все пак се е случило - Габриел Гарсия Маркес
Copyright 2013 © www.virtualnabiblioteka.com All Rights Reserved.